1
Kệ cất hàng đa năng: mang tải trọng phù hợp là dưới 200kg/mâm tầng. Kệ cốt yếu sử dụng cho các kho hàng nhỏ như cửa hàng tạp hóa, kho văn phòng, gia đình,… Sở dĩ gọi là kệ đa năng vì nó với thể để phổ quát sản phẩm, hàng hóa, đồ sử dụng khác nhau trên cộng kệ miễn sao đảm bảo
Isarflossfahrten 2021 SB
Latest Comments
Statistics